1.E. Oefeningen

U wordt geadviseerd om de oefeningen uit te printen en de tabellen in te vullen. De oefeningen zijn opgenomen als aparte bladzijde, het overige deel van de les wordt dus niet uitgeprint.
Uw antwoorden kunt u controleren met behulp van het antwoordenboek.

Nieuw: oefen nu ook interactief

Oefening 1 Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Farkay fo zuru.  

 

Wayboro fo kaŋ.  

 

Haw fo kani?  

 

Hansi fo koy.  

 

Yo fo kaŋ.  

 

Bariyo kani.  

 

Zanka koy.  

 

Fuwo kaŋ.  

 

Waybora kaŋ.  

 

Hanso koy.  

 

Araŋ koy, wala?  

 

Zankey koy?  

 

Musey zuru.  

 

Wande zuru, wala?  

 

Araŋ kani, wala?  

 

Terug


Oefening 2 Vervoeg elk werkwoord

Het is een goede oefening om alle werkwoorden één voor één te vervoegen met alle persoonlijke voornaamwoorden. Daarna kunt u elk zelfstandig naamwoord nemen en dit combineren met een werkwoord, oefen dit met het onbepaald en bepaald enkelvoud van de zelfstandig naamwoorden en het bepaald meervoud van de zelfstandige naamwoorden.
Zorg er voor dat u alle persoonlijke voornaamwoorden goed onder de knie krijgt.

Terug


Oefening 3 Begroetingen

Oefen alle begroeting totdat deze volledig geautomatiseerd zijn.

Fofo Monsieur. / Ngoyya. Fofo. / Ngoyya. Ni kani baani? / Baani samay. Ni kani ka baan, dey? / Baani samay.

Fofo waybora. / Ngoyya. Fofo. / Ngoyya. Ni foy baani? / Baani samay. Ni foy ka baan dey? /
Baani samay.

Terug

 Laatst herzien: vrijdag 10 februari 2012