do (do)
 

UK:

to, at, by means of, at the place of

NL:

bij, door middel van

F:

chez, par (voie de)

 

Return to consonants /terug naar medeklinkers

silman kayna:

Ni do no ay koy.

(4.D.3)